Adatvédelmi Nyilatkozat

A www.lelekpillango.hu és a www.lelek.hu domain nevekről (továbbiakban www.lelekpillango.hu, portál vagy honlap) elérhető portál üzemeltetőjeként

a Harmonet Internet Kommunikációs és Kiadói Kft. (székhely: 1111 Budapest, Bartók Béla út 46.; adószám: 12585690-2-43; cégjegyzékszám: 01 09 693702)

továbbá a MyMusic Kft. (székhely: 1132 Budapest, Nyugati tér 4. fszt. 9.; adószám: 13727372-2-41; cégjegyzékszám: 01-09-870097),

a továbbiakban együtt az üzemeltetők, illetve adatkezelők kötelezettséget vállalnak arra, hogy a szolgáltatásával kapcsolatos adatkezelésük megfelel a hatályos jogszabályokban meghatározott elvárásoknak.

A regisztráció során rendelkezésünkre bocsátott személyes adatok

A portálon futó szavazásban való részvétel illetve a termék rendelés igénybevételéhez felhasználóinknak adatok megadására van szüksége. Adatkezelők a szavazás, a Lélekpillangó meséjére történő feliratkozás illetve a termék megrendelés alkalmával történő regisztráció során rendelkezésre bocsátott adatokat kezelik.

Nyilvános kommunikációs lehetőségek

A szolgáltatásaink részét képező fórumokat, blogokat minden felhasználónk saját felelősségére veszi igénybe. A hozzászólások szerzői jogai az azt bejegyző felhasználót illetik, ugyanakkor a szolgáltatónak joga van azokból korlátozás nélkül idézni, illetve azokat sokszorosítani. Tájékoztatjuk felhasználóinkat, hogy az ilyen kommunikációs felületeken megjelenített tartalmakra különböző jogszabályok az irányadóak (Ptk. Btk.).

Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelésre a www.lelekpillango.hu honlapon regisztráló felhasználók önkéntes hozzájárulásával kerül sor az Avtv. 3. § (1) bekezdés a) pontja alapján. A regisztráció magában foglalja az azonosító űrlap kitöltését és az általános szerződési feltételek (ideértve az adatvédelmi nyilatkozatot is) elfogadását. A felhasználó a hozzájárulását a regisztráció tényével adja meg.

Automatikusan naplózott információk

A www.lelekpillango.hu honlap használata során az adatkezelő rögzíti a felhasználó IP címét, a böngésző és az operációs rendszer típusát, a látogatás kezdő és befejező időpontját, illetve azt is, hogy a látogató honnan érkezett a honlapra első alkalommal. Ezen adatok naplózását a rendszer folyamatosan végzi. Az így keletkezett adatok kizárólag összesített és feldolgozott formában kerülnek felhasználásra. A regisztráció alkalmával vagy a felhasználás során megadott adatokkal nem kerülnek összekapcsolásra, valamint azokhoz kizárólag a honlap üzemeltetője fér hozzá. Kivételt képez ez alól, ha adott felhasználó megsérti az általános szerződési feltételekben vállaltakat. A honlap nem regisztrált látogatóinak számítógépét az adatkezelő azonosítja, ami a látogatók szokásainak felmérését szolgálja. A regisztráció során megadott adatok a felhasználó által bármikor törölhetőek.

Az adatkezelés célja

A regisztráció során kötelezően megadandó személyes adatok kezelése a felhasználók azonosításához szükséges, a portálon történő szavazás tisztaságának biztosítása, illetve a rendelések teljesítése érdekében. Az elektronikus kereskedelemi szolgáltatás nyújtásakor (termék rendelése esetén) a rendszer e-mail üzenetet is küld a megrendelőnek. A megrendelők adatait kizárólag a megrendelések teljesítéséhez szükséges személyek számára adjuk tovább (a termékek csomagolása illetve a futárszolgálat alvállalkozókkal történik). Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatás nyújtásában résztvevő partnereink vállalják, hogy az általunk rendelkezésünkre bocsátott adatokkal minden esetben úgy járnak el, hogy az a borterasz.hu adatvédelmi rendelkezéseivel összhangban legyen.

Az adatkezelés időtartama

A regisztráció során kötelezően és önkéntesen megadott adatok illetve személyes adatok kezelése a regisztrációval kezdődik és az adatok törléséig tart. A regisztráció során megadott adatok törlése a felhasználó által bármikor kérhető a Kapcsolat menüponton keresztül. A naplózott adatokat a rendszer meghatározott ideig tárolja. A felhasználó hozzáférését vagy működését a szolgáltató az általános szerződési feltételekben rögzített feltételek fennállása esetén átmenetileg korlátozhatja. A korlátozás nem jelenti az adatok törlését.

Adatbiztonság

Az adatkezelő gondoskodik az adatok biztonságáról, továbbá megteszi mindazokat a technikai intézkedéseket, illetve kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek az adatvédelmi rendelkezések megvalósulásukhoz szükségesek.

Az adatvédelmi nyilatkozat egyoldalú módosításának lehetősége

Az adatkezelő fenntartja a jogot, hogy jelen adatvédelmi nyilatkozatot a felhasználók előzetes értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. A módosítás hatályba lépését követően a felhasználó ráutaló magatartással elfogadja a hatályos módosított adatvédelmi nyilatkozatot.