VÁSÁRLÓI TÁJÉKOZTATÓ

 

Elállási/Felmondási jog

 

Ön 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni a Harmopress és a MyMusic Kft-vel kötött vásárlási szerződéstől.

Hasonlóképpen, ha a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetén a szerződés teljesítése megkezdődött, Ön jogosult 14 napon belül indokolás nélkül felmondani a szerződést.

 

Az elállási/felmondási határidő attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen Ön

vagy az Ön által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a terméket átveszi.

 

Ön csak az eredeti csomagolásban, bontatlanul küldheti vissza a terméket, mivel annak tartalmát részletesen megismerhette azon a weboldalon, melyen azt megvásárolta. Részletes betekintést nyerhetett annak tartalmába és terméktől függően akár videó felvételen megtekinthette azt.

 

Sérült csomagolású könyvet, vagy hordozót visszavenni nem áll módunkban. Elektronikus formátumú, termékekre egyáltalán nem vonatkozik az elállás joga, illetve tartós adathordozót (CD –DVD) is tartalmazó termékekre az elállási jog nem vonatkozik, csak abban az esetben, ha annak csomagolása eredeti és bontatlan. – Erre a termék mellé helyezett levélben is felhívjuk a figyelmet!

 

Az elállás esetén a termék visszaküldésének költségét a vásárlónak kell megfizetnie.

 

Ha Ön elállási/felmondási jogával élni kíván, elállási/felmondási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (például postán, vagy elektronikus úton küldött levél útján) az alábbi címre:

 

Cég neve: HarmopressKft

Székhely: 1111 Bp. Bartók Béla út 46. .

 

E-mail címe: info@lelekpillango.hu

Telefonszáma: 70//3367443 (munkaidőben 8-16 óráig hívható)

 

 

Az elállás/felmondás joghatásai

 

Ha Ön eláll ettől a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb az Ön elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatérítjük az Ön által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, kivéve a fuvarozási költséget.

 

A visszatérítés során elsődlegesen az átutalást, vagy az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmazunk, kivéve, ha Ön más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Önt semmilyen többletköltség nem terheli.

 

A visszatérítést mindaddig visszatarthatjuk, amíg vissza nem kaptuk a terméket, s meg nem győződtünk annak hiánytalanságáról.

 

Ön köteles számunkra a terméket indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni vagy átadni. A határidő betartottnak minősül, ha a 14 napos határidő letelte előtt elküldi a terméket. A termék visszaküldésének közvetlen költségét Ön viseli.

 

Ön kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be.

 

Ha IDE KATTINT bővebben megismerheti azt a listát, amikor nem illeti meg Önt az elállás joga